softprojekt  > referencie  

Produkty a riešenia

Refrako s. r. o., Košice.
Implementácia aplikácie OLS v dcérskej spoločnosti U.S. Steel, ktorá sa zaoberá výrobou žiaruvzdorných stavív.
VSŽ Strojlab s. r. o., Medzilaborce.
Implementácia aplikácie OLS v strojárskom výrobnom závode.


Služby

Outsourcing vývoja SW

Ability Development SK a. s., Bratislava
Spolupráca na vývoji viacerých subsystémov IS mobilných telekomunikačných operátorov Orange a Eurotel (T-Mobile).
Asseco Slovakia a. s., Bratislava (Asset Soft a.s.)
StarBANK - spolupráca na vývoji firemného produktu.
Centralizácia StarBANK - spolupráca na vývoji migračných nástrojov pre centralizáciu databázy v Českej sporiteľni a. s. - spoločný projekt firiem Asseco a SporDat..
CUBIS - spolupráca na spoločnom projekte firiem SAS a Asseco - vývoj DWH&BI riešenia pre Unibanku a. s. Bratislava.
DQS (Data Quality Services) - spolupráca na vývoji časti DWH riešenia pre Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s.
VSZP_MIS - spolupráca na vývoji DWH & BI riešenia pre VšZP Bratislava.
Bank pro Team a. s., Bratislava
IS Nemocnice sv. Cyrila a Metoda Bratislava - vývoj ekonomickej časti IS pre nemocnicu.
IS Zdravotnej poisťovne CHZP Apollo Bratislava - vývoj ekonomickej časti IS pre zdravotnú poisťovňu
CSC Computer Sciences s.r.o.
IS SONY e-shop - spolupráca na vývoji aplikácie pre firmu Sony
Sefira spol. s r. o., Praha
Servis a rozvoj sysytému CRAFOS - spolupráca na prevzatí a ďalšom rozvoji IS implementovaného v Raiffeisenbank a. s. Praha.
Tempest spol. s r. o., Bratislava
Spolupráca na vývoji viacerých subsystémov IS mobilných telekomunikačných operátorov Orange a Eurotel (T-Mobile).
U&Sluno a. s., Ostrava
OBIS - spolupráca na vývoji firemného produktu.

Copyright © Softprojekt Consulting