softprojekt > služby  

Vývoj softvéru na zákazku

Existuje mnoho špecifických firiem či celých odvetví, pre ktoré sa implementácia a customizácia štandardných produktov môže javiť ako nevyhovujúca alebo veľmi drahá. Alternatívnym riešením je vývoj softvéru na zákazku. Vďaka skúsenostiam, ktoré naši pracovníci nadobudli účasťou na mnohých projektoch na Slovensku i v zahraničí, vieme zákazníkom poskytnúť individuálne a odvetvovo špecifické riešenia. Naše služby začínajú IT poradenstvom a ďalej plynule pokračujú nasledujúcimi etapami životného cyklu projektu vývoja informačného systému. Profesne vieme zabezpečiť vedenie projektu, analytické práce, programátorské práce, implementačné práce, školenia a služby komplexnej podpory.
Ďalej ponúkame návrh a tvorbu internetových stránok, umiestnenie na webe a zaregistrovanie na vyhľadávacích serveroch, tvorbu grafických a animovaných prvkov, reklamných banerov, prezentácií založených na efektívnej vektorovej grafike, ktorá umožňuje tvorbu pútavých animácií pri zachovaní pomerne malej veľkosti výsledných súborov.

Nearshore a Offshore vývoj

Objem outsorcovaných úloh, ktoré sa týkajú IT riešení má celosvetovo stúpajúci charakter. Hlavným impulzom pre jeho rast je stúpajúca potreba vývojárskych kapacít ale najme úspora peňazí. Outsourcing vývojárskych kapacít je jednou z nosných aktivít našej firmy. Formou Nearshore alebo Offshore vývoja sa spoločne s našimi partnermi máme možnosť zúčastňovať rozsiahlych projektov vývoja IT riešení. Tak nadobúdame stále nové skúsenosti z jednotlivých odvetvových riešení ako aj z progresívnych IT technológií.

Copyright © Softprojekt Consulting