softprojekt > spoločnosť  

Profil firmy

Naša spoločnosť sa zaoberá poskytovaním komplexných služieb v oblasti informačných technológií. Špecializujeme sa najmä na databázové informačné systémy postavené na najnovších technológiách firmy Oracle. Našim cieľom je poskytnúť zákazníkom primerané a kvalitné riešenia informačných systémov a budovať s nimi korektné a dlhodobé vzťahy. Naši pracovníci disponujú rozsiahlym know-how v oblasti analýzy, návrhu, tvorby a implementácie informačných systémov. Počiatky našej spoločnosti siahajú do roku 1992. Od svojho vzniku sa firma zaoberala predovšetkým vývojom databázových aplikácii a poskytovaním poradenských služieb pre ekonomickú oblasť. Naše riešenia boli odvetvovo zamerané predovšetkým na výrobné a obchodné organizácie. Nami vytvorené riešenia pokrývali informatizáciu nasledovných vnútrofiremných procesov:
 • technická príprava výroby (riadenie výrobných dát)
 • riadenie výroby
 • skladové hospodárstvo
 • fakturácia a odbyt
 • účtovníctvo
 • evidencia investičného majetku
 • evidencia a riadenie bytového hospodárstva
Od roku 1996 sa formou offshore alebo nearshore vývoja spolu s našimi partnerskými firmami zúčastňujeme na riešení rozsiahlych databázových projektov pre významných klientov. Ako analytici, programátori a implementátori sa zúčastňujeme na mnohých projektoch na Slovensku i v zahraničí. V súčasnosti je firma stabilnou spoločnosťou, ktorá je schopná pružne riešiť požiadavky, ktoré na našich zákazníkov kladie neustále sa rozvíjajúca informačná spoločnosť.

Prečo Softprojekt

V dnešnom rýchlom a stále dravšom svete byť veľký vždy neznamená byť aj úspešný. Naša spoločnosť a jadro jej pracovníkov je na trhu IT od roku 1992. Táto skutočnosť ako aj referencie z významných projektov svedčia o stabilite a našich rozsiahlych skúsenostiach s vývojom IT riešení. Dnes viac ako kedykoľvek pred tým vieme pochopiť potreby zákazníkov a navrhnúť im primerané riešenie. V našej práci sa môžeme oprieť aj o skúsenosti našich partnerov, s ktorými spolupracujeme na významných projektoch. Vo väčšine prípadov sú naši pracovníci zapojení priamo do ich projektových a organizačných štruktúr. Poznanie ich vnútrofiremných procesov z oblasti riadenia projektov, riadenia vzťahov so zákazníkmi ako aj firemnej kultúry sú pre nás inšpiráciou ale aj poučením. Priamy kontakt s lídrami v IT odvetví nám dodáva primerané sebavedomie, že vieme poskytnúť zákazníkovi progresívne riešenia v dobrom pomere ceny a výkonu.

Naši partneri

Veľmi si vážime stabilné a korektné vzťahy s našimi partnermi. Snažíme aby naša spolupráca mala v obchodnej aj odbornej stránke synergický efekt. V našej práci sa opierame o bázu znalostí a skúseností našich partnerov ale snažíme sa do nej aj pozitívne prispieť. Naša spoločnosť je partnerom týchto firiem:

Ability Development
Asseco Slovakia
Oracle Slovensko
Sefira
Tempest


Náš tím

Základným predpokladom našej úspešnej práce sú dobré znalosti a skúsenosti našich pracovníkov. Uvedomujeme si to a preto kladieme veľký dôraz na ich profesionálny rozvoj a snažíme sa vytvárať im optimálne podmienky a prostredie pre ich prácu. Vážime si najmä lojalitu k firme, ochotu učiť nové veci a zmysel pre tímovú prácu. Náš tím je stabilný. Väčšina našich pracovníkov pracuje v našej firme dlhodobo - viac ako 5 rokov. Bohaté znalosti a skúsenosti čerpáme najmä z množstva domácich a zahraničných projektov, na ktorých sa zúčastňujeme ako programátori, analytici a konzultanti. Zo stručného popisu týchto projektov je zrejmé sa jedná o veľmi rôznorodé riešenia, čo do architektúry, použitej technológie a odvetvového zamerania. Vďaka týmto skúsenostiam vieme zákazníkom poskytnúť individuálne a odvetvovo špecifické riešenia. Naši pracovníci majú znalosti a skúsenosti najmä s týmito technológiami, vývojovými nástrojmi a programovacími jazykmi:
 • Oracle 8i, 9i
 • Oracle Discoverer
 • Oracle Designer
 • Oracle Developer (Forms, Reports)
 • Oracle JDeveloper
 • Oracle PL/SQL
 • SQL
 • C++
 • C# a ASP.NET
 • Java
 • Macromedia Dreamweaver
 • Macromedia Flash
 • Macromedia Fireworks
 • HTML
 • XML
 • XSL
 • CSS
 • Java Script
 • JSP
 • PHP
Riešenia boli implementované v širokom spektre odvetví:
 • Banky a poisťovne
 • Zdravotné poisťovne
 • Štátny sektor
 • Telekomunikácie
 • Obchod a služby
 • Priemysel

Pracovné príležitosti

Naša spoločnosť priebežne vyhľadáva schopných a aktívnych ľudí so záujmom o prácu v oblasti informačných technológií. Ponúkame priateľský pracovný kolektív, dobré pracovné podmienky a primerané finančné ohodnotenie. Očakávame dobré znalosti z informačných technológii, analytické myslenie, zodpovednosť, ochotu učiť sa nové veci a schopnosť byť tímovým hráčom. Výhodou je dobrá znalosť anglického alebo nemeckého jazyka a praktické skúsenosti s vývojom databázových aplikácii. V prípade záujmu zašlite Váš profesný životopis na našej spoločnosti.

Copyright © Softprojekt Consulting